Vojenské lázně

Vojenské lázně

Byly postaveny v letech 1804 - 1807 na popud maršála Jana von Zopfa, na místě tehdejší bažinaté louky s vyvěrajícími léčivými prameny. Od počátku byla budova zamýšlena jako lázeňský ústav pro léčbu raněných a nemocných vojáků, neboť tito se sem jezdili léčit už od dob Marie Terezie. Během sedmileté války (1756 - 1763) probíhaly v nejbližším okolí vojenské akce. Teplice byly ovšem vyhlášeny nevojenským územím, a tak se zde společně léčili vojáci obou stran. Doba přála galantním skutkům, bylo tedy dost dobře možné léčit se a popíjet s lidmi, které jste se zanedlouho pokoušel propíchnout šavlí nebo trefit dělem. Zda se i tehdy připíjelo na opětovné setkání se už nedozvíme.

Vojenské lázně