Discgolf Letná

Discgolf Letná

V parku na Letné se nachází celkem devět discgolfových stanovišť u kterých je vždy zmíněná zajímavost z Teplic.

Hráči si mohou zakoupit frisbee v našem turistickém centru VsitiTeplice za cenu 50,- Kč.

Discgolfová stanoviště: 

1) Víte, že?
Poblíže těchto míst stávala budova Střelnice z roku 1714, kde se scházela teplická střelecká společnost. Jednalo se o spolek založený měšťany v polovině 16. století k obraně města. Po roce 1945 byla budova opuštěna a od té doby chátrala, až byla v sedmdesátých letech 20. století zbourána.

2) Víte, že?
Turnhalle - tělocvična německého turnerského spolku (Turnverein) byla vystavěna v roce 1909. Jednalo se o obdobu českého Sokola, kterému byla budova po 2. světové válce předána.

3) Víte, že?
Dne 3. 3. 1841 byl v tomto parku odhalen památník pruskému králi Friedrichu Wilhelmovi III. Tímto Tepličané poctili krále, jenž město navštěvoval pravidelně od roku 1812. Po pádu monarchie byl odstraněn.

4) Víte, že?
Právě odtud se mohli Tepličané kochat pohledem na Novou synagogu, postavenou v maurském stylu v roce 1881 na Židovském vrchu poblíž evangelického kostela Bartolomeus. Synagoga byla vypálena v noci ze 14. na 15. 3. 1939 zfanatizovanou lůzou, a poté byla zbourána.

5) Víte, že?
Současné město vzniklo v roce 1895 spojením Teplic a Šanova. Název Teplice - Šanov (Teplitz- Schönau) byl používán až do roku 1948. Po připojení dalších obcí (mj. Trnovan a Řetenic) se užívá název Teplice.

6) Víte, že?
Na místě vyhořelé sirkárny a pozdějšího chudobince bylo zřízeno v roce 1898 Biscanovo elektrotechnické učiliště, které mělo vynikající pověst a výuka zde probíhala na univerzitní úrovni. Po válce se bohužel na skvělou tradici nenavázalo.  Dům dnes slouží k bydlení.

7) Víte, že?
Nejstarší stavbou v romantickém slohu ve střední Evropě je od roku 1805 Škvárovník (Schlackenburg). Materiálem na stavbu, prováděnou zednickým mistrem Franzem Jerkem, byly zlomky cihel, porcelánová struska, škvára a přírodní kámen.

8) Víte, že?
Poblíže těchto míst stávala budova Střelnice z roku 1714, kde se scházela teplická střelecká společnost. Jednalo se o spolek založený měšťany v polovině 16. století k obraně města. Po roce 1945 byla budova opuštěna a od té doby chátrala, až byla v sedmdesátých letech 20. století zbourána.

9) Víte, že?
Původní Špitální vrch pojmenovaný po první teplické nemocnici byl později, po výstavbě památníku pruskému králi (viz výhoziště č. 3), přejmenován na Královskou výšinu. To se změnilo po roce 1945, odkdy se nazývá Letná.

Discgolf Letná

Informace

Adresa: Na Letné 268/5, 415 01 Teplice
Adresa:
Na Letné 268/5, 415 01 Teplice