Botanická zahrada

Botanická zahrada

Jediná botanická zahrada v Ústeckém kraji byla statutárním městem Teplice založena k prvnímu lednu roku 2002. Nevznikla ovšem „na zelené louce“ – její plocha byla pro zahradnické účely využívána již přibližně sto let. O skutečném počátku zahrady koncem 19. století toho mnoho nevíme. Snad v něm sehrál významnou roli hrabě Clary-Aldringen, možné ale je i to, že jde o pouhou pověst. S jistotou víme, že ve stavebních plánech budov, pocházejících z roku 1904, najdeme slovo Stadtgärtnerei, tedy městské zahradnictví. Původní skleníky, které jistě sloužily především lázním, ať již k produkci řezaných květin nebo k zimování palem a další mobilní zeleně, se podařilo (hlavně díky úsilí Ing. Marie Sternthalové) počátkem sedmdesátých let minulého století zrekonstruovat a a jako botanickou zahradu veřejnosti zpřístupnit v březnu 1975. V té době ovšem byly součástí Technických služeb města - a tato instituce měla převážně jiné poslání, zajištění zeleně v městských parcích.

V době oficiálního vzniku zahrada „zdědila“ asi 2000 druhů rostlin. Necelá polovina byla vysazena v asi hektarové venkovní expozici, větší část patřila k subtropickým a tropickým, tedy skleníkovým druhům. Přestože expozice vznikaly v spíše nouzových podmínkách, podařilo se - díky zahradnické zručnosti a hlavně nadšení pracovníků - mnohé, a zahrada za prohlídku rozhodně stála i dříve. K unikátním druhům, které v ní dosud najdete, patří prastarý exemplář afrického jehličnanu Afrocarpus (Podocarpus) gracilior či ze stejné oblasti pocházející cykas Encephalartos villosus,  krásný mexický Dasylirion serratifolium či padesátileté kaktusy a jiné sukulenty ze sbírek pana profesora F. Ecka a zvláště teplického kaktusáře V. Pulce. Za zmínku stojí i dva asi sedmdesátileté a bohatě plodící exempláře nahovětvece Gymnocladus canadensis.

Text převzat z oficiálního webu Botanické zahrady

K Botanické zahradě Teplice zajíždí náš turistický vláček Humboldt, nechte se s ním svést až k botanické zahradě a zpět!

Turistický vláček Humboldt

Botanická zahrada

Informace

Otevírací doba:
leden - březen:Úterý - Neděle 09:00 - 17:00
duben - květenÚterý - Neděle 09:00 - 18:00
červen - srpenÚterý - Neděle 09:00 - 19:00
záříÚterý - Neděle 09:00 - 18:00
říjen - prosinecÚterý - Neděle 09:00 - 17:00

Adresa: Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice
Adresa:
Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice
 
Telefon: +420 417 534 359
Telefon:
+420 417 534 359
 
Web: www.botanickateplice.cz
Web:
www.botanickateplice.cz