Pasta Oner: David

Pasta Oner: David

Socha Davida od známého umělce Pasty Onera je v rámci stálé expozice k vidění v obchodním centru Galerie Teplice. Jedná se o umělecké dílo mimořádných rozměrů, jehož ambicí je stát se jednou z kulturních dominant města Teplice.

Dílo (David, 2019, kombinovaná technika) odkazuje na slavné renesanční sochařské dílo Michelangela Buonarrotiho „David“ z let 1501–1504.

Autor Pasta Oner se ve svém ztvárnění snaží dílo přenést do současnosti a využívá k tomu několik prvků. Na první pohled je vidět, že jsou gesta rukou výrazně pozměněna a navíc si David na rameni nese donut. Jedná se o popkulturně–postmoderní symboliku dnešní doby. Donut je z principu pečivo plné cukru, kterého v dnešní době užíváme nadbytek a může vytvářet jistý druh závislosti, který můžeme pozorovat například u dětí. I velmi malé dítě je schopno rozpoznat typický tvar donutu. Povrchovou úpravu tohoto 225 cm vysokého díla tvoří shluk barev aplikovaný pomocí sprejů a odkazující na streetartovou minulost autora. Dílo se v tomto kontextu nesnaží o kritiku naší konzumní společnosti. Je pouze mementem doby, v níž žijeme. Obchodní centrum je chrámem dnešní doby a umístění sochy tak rezonuje s posunutím díla do současnosti.

Více informací naleznete na: www.galerieteplice.cz/o-centru/pasta-oner-david/

Pasta Oner: David