Teplický incident

Teplický incident

Mezi významné osobnosti, které se do města pravidelně přijížděly léčit a odpočinout si, patřili i Johan Wolfgang Goethe a Ludwig van Beethoven. Setkali se právě až zde v Teplicích roku 1812. Jejich přátelství ale nemělo dlouhé trvání pro incident, který popsala jejich společná známá, spisovatelka Bettina von Arnim. Básník a skladatel byli zrovna na společné procházce v zámecké zahradě. Z dálky k nim přicházela císařská rodina s doprovodem. Zatímco Goethe ustoupil stranou, sejmul klobouk a hluboce se uklonil, Beethoven se založenýma rukama hrdě prošel středem průvodu. Tím donutil arcivévodu Rudolfa sejmout klobouk a císařovnu, aby jej pozdravila první. Beethoven následně Goethemu vyčinil za přílišnou servilnost s tím, že oni dva jsou dvýznamnější, než nějaká císařovna.

Teplický incident