Teplice a pivo

Teplice a pivo

První písemné zmínky o pivovarnictví v Teplicích pocházejí z 15. století. Dá se ale s jistotou předpokládat, že se pivo rozhodně dříve vařilo a pilo, než se o něm psalo. Ale co je psáno, to je dáno. Tak tedy, již v roce 1520 udělil teplický pán Jan Waldštejn svému hejtmanovi za věrné služby právo vaření a čepování piva. Roku 1581 právo Teplicím potvrdil samotný císař Rudolf II zvláštním majestátem.

 První skutečný pivovar byl postaven až v polovině 16. století a ve stejné době byl ve výstavbě i pivovar v Trnovanech. Provoz byl přerušen třicetiletou válkou a v obou pivovarech obnoven až po roce 1670. Zisky z výroby a prodeje piva byly důležitým zdrojem příjmů teplických pánů Clary-Aldringenů. Zámecký pivovar přestal koncem 16. století fungovat, a naopak se navyšovala výrobní kapacita pivovaru Trnovanského, který byl průběžně rozšiřován a modernizován.

 Provoz byl ukončen roku 1976, od té doby budova chátrala a roku 2007 byla zbourána.

Od roku 2015 v Teplicích pivo vyrábí a prodává pivovar Monopol. Ten prošel mezi lety 2012 a 2014 rozsáhlou rekonstrukcí, takže si pivo a samozřejmě také jídlo můžete vychutnat v prostorách s výraznou prvorepublikovou atmosférou.

Teplice a pivo