Teplický zámek

Teplický zámek
regionální muzem

Teplické muzem sídlící v prostorách Teplického zámku na Zámeckém náměstí, regionální muzeum v Teplicích, jehož dějiny se začaly psát již ve 2. polovině 12. století, kdy česká královna Judita založila „u vod teplých“ klášter benediktinek k poctě sv. Jana Křtitele. Za husitských válek byl klášter poničen a po nich definitivně opuštěn řeholnicemi. Za Johanky z Rožmitálu byl přebudován na světskou tvrz dále rozšiřovanou dalšími vlastníky - Volfem z Vřesovic a Vchynskými na zámek. V letech 1634 - 1945 byl zámek v držení Clary-Aldringenů.

Uvnitř zámeckých budov jsou dochovány hodnotné interiéry jako například sál s malovaným kazetovým stropem, rokokový sál s bohatou štukovou výzdobou či pokoje s rokokovým, empirovým a biedermeierovským vybavením. Tyto prostory bývaly svědky soukromých návštěv i politických schůzek evropských panovníků a bohatého společenského života, jemuž dodávali lesku kníže Ch. de Ligne, G. Casanova, J. W. Goethe, F. Chopin, F. Liszt a další. 

Kromě historických zámeckých interiérů nabízí teplický zámek prohlídku muzejních expozic věnovaných pravěku severozápadních Čech, vývoji keramické výroby na Teplicku, historickým hodinám, lázeňství, umění gotiky, renesance a baroka, ale také přírodovědnou expozici, parohovou chodbu a numizmatický kabinet. Do návštěvnického okruhu je zahrnuto i vnitřní nádvoří zámku, kde se nachází unikátní románská expozice s ostatky královny Judity a pozůstatky románské baziliky se vzácně dochovanou románskou kryptou. 

Součástí teplického muzea je knihovna, která pečuje o fond téměř 100 tisíc svazků odborné literatury a knižních sbírek. Badateli jsou vyhledávány knihy ze sbírek regionální literatury, rukopisů, starých tisků, bibliofilií a faksimilií. Ve správě knihovny jsou také dva typy historických knihoven: klášterní knihovna cisterciáků v Oseku a zámecká knihovna rodiny Clary-Aldringenů, doplněná o soubor rozličných vydání děl J. W. Goetha a F. Schillera. 

Regionální muzeum v Teplicích navazuje na tradici sahající k roku 1894, kdy se ustavila Muzejní společnost a 7. prosince 1897 vystavila ve Školní ulici č. 17 své sbírky. Zde muzeum sídlilo do roku 1905 a pak se přestěhovalo do Živnostenského domu ve stejné ulici (dnes budova Okresního archivu). V roce 1945 muzejní sbírky přešly do správy místního národního výboru, který dal muzeu v roce 1947 do užívání budovu teplického zámku. Od roku 2002 je muzeum příspěvkovou organizací Ústeckého kraje.

Teplické muzeum své sbírky tvoří již 120 let a v depozitářích ukrývá dosud veřejností nespatřené poklady. Krásu některých z nich bude možné na konci roku 2017 obdivovat v Jízdárně teplického zámku na velkolepé VÝSTAVĚ XXL, kde budou prezentovány ty největší muzejníky opečovávané skvosty ze všech odborných oddělení teplického muzea. Můžete se těšit na exponáty z přírodovědných sbírek, archeologické nálezy, nejrůznější předměty z historických sbírek a nejvzácnější knihy ze sbírek muzejní knihovny. Podrobnosti o výstavě i dalších akcích k významnému výročí se dozvíte na webu muzea nebo na facebooku.

Teplický zámek

Informace

Otevírací doba:
EXPOZICEÚterý - Neděle10:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 hod.
detailní rozpis a aktuální otevírací dobu naleznetena stránkách regionálního muzea
VÝSTAVYÚterý - Pátek12:00 - 17:00 hod.
Sobota - Neděle10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

Adresa: Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
Adresa:
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
 
Telefon: +420 412 359 000
Telefon:
+420 412 359 000
 
Email: info@muzeum-teplice.cz
Email:
info@muzeum-teplice.cz
 
Web: zamek-teplice.cz/cz
Web:
zamek-teplice.cz/cz
 
Facebook: @muzeum.teplice
Facebook:
@muzeum.teplice