Morový sloup

Morový sloup

Sloup Nejsvětější Trojice, jedna z mála barokních památek města, je známý spíše pod názvem Morový sloup. Byl postaven jako poděkování za odvrácení morové epidemie, která se Teplicím vyhnula v roce 1713. My dnes však už dobře víme, že dokonce i samotný mor se prostě jen bál do Teplic vstoupit, protože byly jednoduše příliš hezké a příliš zdravé.

Dílo navrhl slavný sochař a řezbář Matyáš Bernard Braun, který byl výrazně ovlivněn italským uměním. Sloup Nejsvětější Trojice je jeho vůbec nejvyšší dílo. Pokud budete stát pod ním, nevejde se vám ani do objektivu, podobně jako Eiffelova věž.

Za zmínku také stojí velmi podrobná smlouva, kterou s Matyášem Braunem podepsal hrabě František Karel Clary-Aldringen. Udává nejen výšku sloupu 32 loktů, počet schodových stupňů, celých andělů, či jen jejich hlav, ale také zdroj kamene, respektive lom v Nelahozevsi, který v tu dobu nesměl být užit k výrobě žádného jiného díla. Smlouva dokonce stanovila i počet povozů pro dopravu řemeslníků. Věnovat se samotné přípravě jedné stavby tak dopodrobna dnes, stavěli bychom třeba dálnici 200 let. I když vlastně…

Morový sloup