Kostel sv. Alžběty Uherské Durynské

Kostel sv. Alžběty
Uherské-Durynské

Na okraji parku v Šanově byl postaven katolický kostel v duchu romantického historismu, chcete-li v duchu tzv. novogotiky. Stavba vyrostla v letech 1864 - 1877, byla financována z veřejných sbírek a vzhledem ke svažitému terénu je kostel směrem k jihu umístěn na umělé terase. Další zajímavostí je materiál, tedy režná cihla, která se v českých zemích na stavbu sakrálních staveb používala jen velmi zřídka. V Teplicích, se ovšem s podobným materiálem můžete setkat i u dalších staveb. Kostel je zasvěcen sv. Alžbětě, uherské princezně, provdané 1221 za vládce Durynska. Právě z Durynska pocházela i zakladatelka ženského benediktinského kláštera v Teplicích, česká královna Judita Durynská.

Aktuální informace o kostelu a detailnější historie

Kostel lze navštívit zpravidla každou neděli od 9:45 do 11:30,
v čase od 10:30 do 11:30 probíhá bohoslužba.

Komentované prohlídky lze domluvit s Vojtěchem Šafránkem:

email: vojtech.safranek@gymtce.cz
telefon: 6o5 984 55o
vstupné: dobrovolné

Stavba kostela je výsledkem zdravé rivality a soutěživosti obce Šanov s městem Teplice a prudkého rozvoje Šanova od ⅓ 19. století. Základní kámen byl položen v roce 1864, vysvěcení proběhlo r. 1877 a věž byla dostavěna r. 1888. Na vybudování kostela se podílely významné rakouské kapacity – ať jde o architekta (jím byl Heinrich von Ferstel), autora řezbářských prvků, oltářního obrazu či varhan. Právě pro svou nadprůměrnou novogotickou architekturu, prosvětlenost interiéru, uměleckou kvalitu vnitřního vybavení a zvuk varhan, již v době vzniku jeden z nejlepších v severních Čechách, je kostel velmi ceněný. Vzhledem k mnoha okolnostem, které provázely stavbu kostela i jeho další provoz, je dnes ve velmi špatném technickém stavu. Kostel vlastní Římskokatolická farnost Teplice-Šanov a z teplického děkanství jej spravuje komunita salesiánů.

Kostel sv. Alžběty Uherské Durynské

Otevírací doba

Zavřeno
Pondělí - Sobota zavřeno
Pondělí - Sobota
zavřeno
 
Neděle 09:45 - 11:30
Neděle
09:45 - 11:30