Kostel sv. Alžběty Uherské Durynské

Kostel sv. Alžběty
Uherské-Durynské

Na okraji parku v Šanově byl postaven katolický kostel v duchu romantického historismu, chcete-li v duchu tzv. novogotiky. Stavba vyrostla v letech 1864 - 1877, byla financována z veřejných sbírek a vzhledem ke svažitému terénu je kostel směrem k jihu umístěn na umělé terase. Další zajímavostí je materiál, tedy režná cihla, která se v českých zemích na stavbu sakrálních staveb používala jen velmi zřídka. V Teplicích, se ovšem s podobným materiálem můžete setkat i u dalších staveb. Kostel je zasvěcen sv. Alžbětě, uherské princezně, provdané 1221 za vládce Durynska. Právě z Durynska pocházela i zakladatelka ženského benediktinského kláštera v Teplicích, česká královna Judita Durynská.

Kostel sv. Alžběty Uherské Durynské