Beuronská kaple

Beuronská kaple

Roku 1865 vznikl v místech dnešní rušné Alejní ulice klášter sester boromejek, který fungoval jako penzionát pro dívky z lepších rodin. A že tu těch lepších rodin tehdy bylo. Nově založenou kapli o velikosti menšího kostela nechala matka představená vymalovat. Na pomoc si dle doporučení pozvala benediktiny z Beuronu, kteří v té době sídlili v pražských Emauzích.

Řada památek zdobených v tomto stylu, a to nejen na území ČR, byla částečně, či zcela zničena. Co nestihla pokazit válka, spolehlivě dokončili komunisté. V případě Teplic vyhnali poslední sestry boromejky, z kaple udělali sklad zeleniny, do nástěnných maleb zasekali elektrické rozvody a aby všem svatým šla hlava kolem, nainstalovali do nich světla.

Po revoluci byla kaple za pomoci veřejných sbírek opravena a dnes je tou nejstarší plně dochovanou památkou v beuronském stylu na našem území.

Beuronská kaple

Informace

Otevírací doba:Červenec – srpendenně kromě pondělí od 13:00 do 17:00 hod.
Září – červenkaždá sobota od 13:00 do 17:00 hod.
Začátek prohlídek je vždyv každou celou hodinu (13, 14, 15 a 16:00)

Vstupné:Děti: 20 KčDospělí: 40 Kč(v ceně je i prohlídka Bioparku)

Adresa: Alejní 654/46, 415 01 Teplice
Adresa:
Alejní 654/46, 415 01 Teplice