Beuronská kaple

Beuronská kaple

Roku 1865 vznikl v místech dnešní rušné Alejní ulice klášter sester boromejek, který fungoval jako penzionát pro dívky z lepších rodin. A že tu těch lepších rodin tehdy bylo. Nově založenou kapli o velikosti menšího kostela nechala matka představená vymalovat. Na pomoc si dle doporučení pozvala benediktiny z Beuronu, kteří v té době sídlili v pražských Emauzích.

Řada památek zdobených v tomto stylu, a to nejen na území ČR, byla částečně, či zcela zničena. Co nestihla pokazit válka, spolehlivě dokončili komunisté. V případě Teplicích vyhnali poslední sestry boromejky, z kaple udělali sklad zeleniny, do nástěnných maleb zasekali elektrické rozvody a aby všem svatým šla hlava kolem, nainstalovali do nich světla.

Po revoluci byla kaple za pomoci veřejných sbírek opravena a dnes je tou nejstarší plně dochovanou památkou v beuronském stylu na našem území. Je sice přístupná jen po domluvě, ale pokud kontaktujete zaměstance VisitTeplice, domluví vám prohlídku. Protože tohle stojí rozhodně za vidění.

Beuronská kaple