Hadí lázně

Hadí lázně

Vznikly na místě mělké prohlubně s teplou vodou, ke které se údajně stahovali plazi i obojživelníci. V roce 1773 byl nad pramenem postaven přístřešek a v roce 1796 zde šanovská obec vystavěla zděnou budovu. Do dnešní klasicistní podoby byly Hadí lázně přestavěny v letech 1838 a 1839.

Dům přestal sloužit později svému původnímu účelu a opuštěný chátral. V současné době areál podléhá památkové ochraně a stále čeká na rekonstrukci.

Hadí lázně